පුවත්

 • ඇසුරුම් පෙට්ටි සංවර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

  නවීන කර්මාන්තයේ ශී development ්‍ර දියුණුව හා ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කිරීමත් සමඟ ඇසුරුම් පෙට්ටි සඳහා ජනතාවගේ ඉල්ලුම අඛණ්ඩව ඉහළ යනු ඇත. එබැවින්, පාරිභෝගිකයින් දැන් ඇසුරුම් පෙට්ටිවල ගුණාත්මකභාවය සඳහා ඉහළ අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කරයි. එබැවින් එයට නව තාක්‍ෂණය යෙදීම අවශ්‍ය වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ඇසුරුම් පෙට්ටිවල කාර්යයන් මොනවාද?

  බොක්සිං ප්‍රබල අලෙවිකරණ මෙවලමක් බවට පත්ව ඇත. හොඳින් සැලසුම් කරන ලද ඇසුරුම් පෙට්ටි මගින් පාරිභෝගිකයින් සඳහා පහසුව සහ නිෂ්පාදකයින් සඳහා ප්‍රවර්ධන වටිනාකම නිර්මාණය කළ හැකිය. යෙදුමේ අලෙවිකරණ මෙවලමක් ලෙස ඇසුරුම් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම විවිධ සාධක මගින් ප්‍රවර්ධනය කරනු ඇත. වැඩි වැඩියෙන් නිෂ්පාදන විකුණන විට ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • තෑගි පෙට්ටියක් සෑදීමේදී ක්‍රියාවලි කීයක් තිබේද?

  මෑත වසරවලදී තෑගි පෙට්ටි වඩාත් ජනප්‍රිය වී ඇති හෙයින්, වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් තමන්ගේම තෑගි පෙට්ටි සෑදීමට උනන්දු වී ඇත. එදිනෙදා ජීවිතයේ ඉහළ මට්ටමේ තෑගි පෙට්ටි බොහෝමයක් කඩදාසි වලින් සාදා ඇති අතර කඩදාසි මතුපිට වැඩි පිරිසැකසුම් කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. තෑගි පෙට්ටි සරල පෙනුමක් තිබුණත් ...
  වැඩිදුර කියවන්න